Забор крови производится каждый день с понедельника по пятницу в 8.00 до 10.00 можно без предварительной записи, натощак.

Стоимость забора крови 20 грн.

 

Найменування дослідження ціна в (грн) Термін вик. Роб. днів
Загальний аналіз крові 60 1
Розгорнутий аналіз крові 80 1
Розгорнутий аналіз крові cito! 100 6 год
Ретикулоцити 20 1
Мононуклеари (віроцити) 20 1
Группа крові + резус-фактор 60 1
Антигемолізини 90 3
Антигемолізини до еритроцитів чоловіка 90 3
Антирезусні антитіла 90 3
Осмотична резистентність еритроцитів 200 5
Загальний аналіз сечі 50 1
Жовчні пігменти 20 1
Сеча за Зимницьким 50 1
Сеча за Нечипоренко 40 1
Діастаза сечі (кількісний)  50 1
Трьохстакана проба сечі 60 1
Сахар сечі (добова сеча) 20 1
Білок у сечі (добова сеча) 20 1
Сеча за Сулковичем (кальцій в сечі якісне визначення ст.помут.) 40 1
Транспорт солей 250 4
Креатинин сечі 30 1
Копрограма 60 1
Анализ кала на приховану кров 50 1
Аналіз кала на яйця глистів (методом збагачення) 50 1
 Аналіз кала на цисти лямблій (найпростіші) (методом збагачення) 50 1
Зішкряб на ентеробіоз 40 1
Панкреатична еластаза 600 14
ПЛР ротавірус  100 5
ПЛР ентеровірус 100 5
ПЛР Аденовірус 100 5
Фекальний антиген до лямблій 120 2
Вуглеводи в калі 120 2
Загальний аналіз харкотиння 80 3
Цитологія харкотиння 100 3
Ревмопроби (Антистрептолізин –О, ревматоїдний фактор, загальний білок, С-реактивный білок, сіромукоїди) (якісні) 80 1
С-реактивний білок (якісний) 30 1
С-реактивний білок (кількісний) 60 2
Ревматоїдний фактор (РФ) (якісний) 30 1
Ревматоїдний фактор (кількісний) 50 2
Антистрептолізин-О (ASLO) (якісний) 30 1
Антистрептолізин-О (кількісний) (ASLO) 55 2
Сіромукоїди 35 1
Сіалові кислоти 35 3
Ниркові проби (сечовина, сечова кислота, креатинін) 60 1
Креатинін 30 1
Сечовина 30 1
Сечова кислота 30 1
Азот сечовини 30 2
Печінкові проби (Білірубин фракц., АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, ЗБ, ЛДГ) 120 1
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 30 1
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 30 1
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) 30 1
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 30 1
Лужна фосфатаза (ЛФ) 30 1
Альфа-амілаза 30 1
Амілаза панкреатична 50 1
Ліпаза 60 2
Тимолова проба 30 1
Білірубін (загальний, прямий, непрямий) 30 1
Білірубін загальний 30 1
Білірубін прямий 30 1
Загальний білок 30 1
Білкові фракції 60 3
Калій 30 1
Альбумін 30 1
Натрій 30 2
Кальцій 30 1
Кальцій в сечі 30 1
Кальцій іонізований (Са++) 45 1
Фосфор неорганічний 30 1
Магній 30 1
Хлор 30 1
Ліпідограма (Холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, холестерин, ліпопротеїдів дуже низької щільності, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності) 120 1
Холестерин 30 1
Тригліцериди 30 1
Залізо сироваткове 35 1
Залізозв’язуюча здатність сироватки 35 2
Трансферин 160 3
Насичення трансферину залізом  130 3
Феритин 90 1
Фолієва кислота 90 1
Ціанокобаламін (Віт.В12) 100 1
Еритропоетин 250 5
Тривалість кровотечі по Дюке 30 1
Час згортання за Сухаревим 30 1
Фібриноген (ФБ) 50 1
Тромбіновий час (ТЧ) 50 1
Протромбіновий індекс 50 1
Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR) (МНО) 50 1
Коагулограма  (Протромбіновий час за Квіком (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізаційне співвідношення (ІNR). Тромбіновий час (ТЧ), Частково активований тромбопластиновий час (АЧТВ) 150 1
Д-димер 150 3
Активований частковий тромбіновий час (АЧТВ) 50 1
Глюкоза крові 30 1
Глюкозотолерантний тест 120 1
Глюкозотолерантний тест на виклику 300 1
Інсулін 120 1
Індекс HOMA (Інсулін+глюкоза) 140 1
С – пептид 120 2
Фруктозамін 100 1
Глікозильований гемоглобін HbA1c 140 2
Імунограма з імуномодуляторами  (вівторок, четвер) 500 8
Імунограма (вівторок, четвер) 480 8
Імуноглобуліни (IgA, IgM, IgG) 180 7
Загальний Ig E 90 2
Секреторний IgА 100 10
Циркулюючі імунні комплекси 150 10
Антинуклеарні антитіла 150 5
Антимітохондріальні антитіла 150 5
LE- клітини 100 3
ААТ до циклічного цитрульованого  пептиду (Anti CCP)  300 5
Антитіла до фосфоліпідів Ig G 200 10
Антитіла  Ig А до гліадину 150 10
Антитіла  Ig G до гліадіну 150 10
Антитіла до мікросомальної фракціі (АМА,МСА, АМС) 150 3
Антитіла до печінкових / ниркових мікросом (Anti- LKM-1 ) 150 11
Антитіла до фосфоліпідів Ig G СКРИН (кардіоліпіну, фосфатіділ серіну, фосфатіділ інозітолу, фосфатіділова кислота, Б-2 глікопротеїну) 250 5
Антитіла до фосфоліпідів Ig М СКРИН (кардіоліпіну, фосфатіділ серіну, фосфатіділ інозітолу, фосфатіділова кислота, Б-2 глікопротеїну) 250 5
Тиреотропний гормон (ТТГ, TCГ,  TSH) 90 1
Тироксин загальний (Т4 об) 90 1
Тироксин вільний (Т4 св., FT-4, T4 Free ) 90 1
Трийодтиронін загальний (Т3 об., TT3, T-3 ) 90 1
Трийодтиронін вільний (Т3 св., T3 free.,FT-3 ) 90 1
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ, Anti-hTg) 110 2
   220 5
Тиреоглобулін (Тg) 150 3
Антитіла до тиреопероксидази (АТТРО) 120 2
Антитіла до рецепторів ТТГ (TSH) 220 1
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ,фоллітропін) 90 1
Лютеінізуючий гормон (ЛГ, лютеотропін) 90 1
Прогестерон (ПРГ, прогістін) 90 1
Пролактин (ПРЛ, мамотропін) 90 1
Тестостерон (ТСТ) 100 1
Тестостерон вільний (ТСТ св) 150 3
Індекс вільного тестостерону 200 3
Естрадіол (Е2) 90 1
Естріол вільний (Е3)  (14-40 тижнів) 90 5
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА) 90 2
Сексзв’язуючий глобулін (ССГ, ГСПГ, SHBG) 100 2
Антиспермальні антитіла 200 6
17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) 100 7
Анти-Мюллерів гормон (АМГ, MIS) 350 10
Людський  хоріонічний гонадотропін (ХГЧ) 120 2
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 180 5
Соматотропний гормон (СТГ, GH, соматотропін, гормон росту) 150 5
Альдостерон (АЛН) 400 10
Лептин 350 5
Кортизол (КР) 150 2
Паратгормон (ПАРГ) 120 5
Катехоламіни (Адреналін, Норадреналін, Дофамін, фомілін миндальної кислоти)* Понеділок, середа 300 7
Інсулін подібний фактор росту - 1 220 5
Прокальцитонін (маркер запалення) 270 5
Гомоцитеїн 330 5
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) 320 5
Остеокальцин 150 5
Пірілінс Д (сеча) 270 5
Плацентарный лактоген (ПЛ) 200 7
РАРР 170 5
Естріол вільний (Е3)  (14-40 тижнів) 110 5
Людський  хоріонічний гонадотропін (ХГЧ) 120 2
Альфа-фетопротеїн (АФП) 120 2
Людський  бета-хоріонічний гонадотропін (бета-ХГ) 180 2
Плацентарный фактор росту PIGF 350 7
Скринінг 1 триместру ( PAPP, β-ХГЛ) 220 5
Скринінг 2 триместру (ХГЛ, Е3, AFP) 300 5
Альфа-фетопротеїн (АФП) 120 2
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) 120 2
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА) 120 2
Раково-ембріональний антиген (РЭА ) 120 2
Підшлункова залоза, жовчний міхур (СА-19-9) 150 2
Раковий антиген молочної залози (СА 15-3) 150 2
Раковий антиген яєчників (СА -125) 150 2
Людський  бета-хоріонічний гонадотропін (бета-ХГ) 180 5
Людський  хоріонічний гонадотропін (ХГ) 120 2
Шлунок, ШКТ (СА-72-4) 150 2
Ранній онкомаркер яєчників HE4 280 2
Індекс ROMA 300 2
Маркер плоскоклітинного раку (SCCА) 360 5
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) (мілкоклітинна бронхіальна карценома) 220 2
Фрагмент цитокератина 19 (CYFRA 21—1)  (не мілкоклітинний рак легенів, бронхів)  220 2
Вірус гепатиту А – IgM до HAV 120 3
ПЛР. Вірус гепатиту А (кач) 120 3
Hbs-HbsAg ( Австралійський антиген) (якісне дослідження) 90 1
Hbs-HbsAg ( Австралійський антиген) (напів кількісне дослідження) 110 1
Hbе-антиген (HBeAg)  100 3
Анти тіла HbcIg M  100 5
Анти тіла HbcIg M+G 100 3
anti-HbsAg  100 3
ПЛР. Вірус гепатиту В (якісний) 200 3
ПЛР. Вірус гепатиту В (HBV) кількісний,Real-Time 700 7
Антитіла Ig G до  core, NS3, NS4, NS5 HCV 180 5
Вірус гепатиту С-IgG до HCV 100 5
Вірус гепатиту С-Ig M до HCV 100 5
Вірус гепатиту С-суммар до HCV(кількісний) 150 2
ПЛР. Вірус гепатиту С (якісний) 150 5
ПЛР. Вірус гепатиту С (генотипування) 380 5
ПЛР. Вірус гепатиту С  HCV(кількісний) 750 7
Вірус гепатиту D – Ig М+ Ig G  до HDV 150 5
ПЛР. Вірус гепатиту D (якісний) 150 5
Ig G до вірусу гепатиту G  150 5
ПЛР. Гепатита G (якісний) 150 7
Хелікобактер- Ig G 100 5
Хелікобактер- Ig (А+М+ G) 100 5
Фекальний антиген до Helicobacter pylori 130 2
Уреазний тест  120 1
IgG EBV-EА до раннього антигена 90 5
IgM EBV-VCA до капсидного антигена 90 5
IgG EBV-VCA до капсидного антигена 90 5
IgG EBV-EBNA до ядерного антигена 90 5
ПЛР.В.Епштейна-Бара (кров, слина) якісний 100 5
ПЛР.В.Епштейна-Бара (кров, слина) кількісний 100 5
Цитомегаловірус-IgG до ЦМВ 80 2
Цитомегаловірус-IgМ до ЦМВ 80 2
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, ліквор, слина) якісний 90 5
Вірус герпеса- Ig М HSV 1/2 80 5
Вірус герпеса- IgG HSV  1/2 80 5
ПЛР. Вірус герпеса-1/2 типу 100 5
Вірус герпеса- IgМ HSV  I типу 100 5
Вірус герпеса- IgG HSV  I типу 100 5
Вірус герпеса- IgМ HSV  II типу 100 5
Вірус герпеса- IgG HSV  II типу 100 5
Ig M до герпесу до Varicella zoster III типу 90 5
Ig G до герпесу до Varicella zoster III типу 90 5
Вірус герпеса- IgG HSV  6 типу 100 5
ПЛР.Герпеса  III типу Varicella zoster 100 5
ПЛР. Вірус герпеса - 6 типу якісний 100 5
ПЛР. Вірус герпеса - 7 типу (кров, слина) 150 5
Токсоплазмоз-IgМ 80 2
Токсоплазмоз-IgG 80 2
ПЛР.Токсоплазмоз 100 5
Краснуха- IgМ 80 2
Краснуха- IgG 80 2
ПЛР. Краснуха 100 5
Хламідія trachomatis- IgА 90 5
Хламідія trachomatis- IgМ 90 5
Хламідія trachomatis-IgG 90 5
Хламідія пневмонії- Ig М 100 5
Хламідія пневмонії- Ig G 100 5
ПЛР хламідія trachomatis якісний 100 5
Міко-уреоплазма (метод DUO) 180 2
Чутливість до антибіотиків міко-уреоплазми (SIR) 150 4
Mікоплазма hominis-IgА 90 5
Mікоплазма hominis-IgG 90 5
Mікоплазма пневмонии -IgМ 90 5
Mікоплазма пневмонии-IgG 90 5
ПЛР. Мікоплазма hominis якісний  100 5
ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) якісний 100 5
Уреаплазма urealiticum IgG 100 5
ПЛР.Уреаплазма urealiticum  100 5
ПЛР. Гарднерелла (Gardenerella vaginalis) якісний 100 5
ПЛР. Папілома Вірус HPV 6, 11 100 5
ПЛР. Папілома Вірус HPV 16, 18 100 5
ПЛР. Папілома Вірус HPV 31,33 100 5
ПЛР. Папілома Вірус HPV 35, 45 100 5
ПЛР. Папілома Вірус HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 с генотипуванням 250 5
ПЛР. Папілома Вірус HPV 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 (ПЛР кільк. с генотипуванням) Real-Time 350 5
ПЛР. Кандида (визначення виду Candida albicans+crusei+glabrata) якісний 100 5
Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis 90 5
ПЛР. Трихомонада якісний 80 5
ПЛР Гонорея. Neisseria gonorrhoeae якісний 100 5
ПЛР. Трепенема   100 3
Сифіліс (трепонемний тест) Ig M+G 100 3
Сифіліс (кардіоліпіновий антиген ) 80 1
Антитіла Ig G+M мікобактерії tuberculosis 90 5
ПЛР. Туберкулез  100 3
Фемофлор 16 ПЛР кільк., Real-Time 600 5
Фемофлор  ПЛР кільк., Real-Time 500 5
Антитіла Ig М до збудника хвороби Лайма (бореліоз) 150 5
Антитіла Ig G до збудника хвороби Лайма (бореліоз) 150 5
Антитіла Ig M до збудника кашлюка 180 5
Антитіла Ig G до збудника кашлюка 180 5
Антитіла до антигенів гельмінтів (опісторхів, токсокарів, трихінел, ехінококів, аскаридів) 400 5
Антитіла до антигенів гельмінтів (опісторхів, токсокарів, трихінел, ехінококів, аскаридів)+лямблії 450 5
Антитіла до лямблій (М+G) (Lamblia intestinalis) 90 5
Антитіла до аскаридів IgG (Ascaris lumbricoides) 100 5
Антитіла до опісторхів IgG  90 5
Антитіла до токсокарів IgG (Toxocara canis) 90 5
Антитіла до трихінел IgG (Trichinella spiralis) 90 5
Антитіла до ехінококів IgG (Echinococcosis) 90 5
Обстеження на малярію (Malaria) 100 1
Демодекс 60 1
Дослідження секрету простати 80 1
Аналіз мазка на мікрофлору 55 1
Цитологія 60 1
Спермограма 180 1
ПаП -тест (забарвлення по Паппаніколау (цитологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) 100 2
Посткоітальний тест** (тільки Ярославська 51) 200 1
Гістологічне обстеження 300 10
Гормональне кольцитологічне дослідження на склі ( 3 препарата) 130 2
Гормональне кольцитологічне дослідження на склі ( 1 препарат) 50 1
Мікроскопія шкіри, волосся, нігтів . 50 2
“AF Genital” (виділення: Mucoplasma h., Ureaplasma u., Trichomonas vag., Candida spp., Gardnerella vag., Neisseria gon., Eschericha coli, Staphyl.aureus, Enteroc.faecalis, Pseudomonas spp., Proteus spp.,/Providencia spp, Streptococcus agalactiae) 450 5
«Urin System Plus»  (виділення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group ( Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enteroc.faecalis, Staphyl.aureus, Candida spp.,) з визначенням  чутливості до 14 антибіотиків 350 5
Забор крові на антитіла до ВІЛ 180 5
Дослідження фекалій на дисбактеріоз + чутливість до антибіотиків 150 7
Дослідження фекалій на дисбактеріоз + чутливість до антибіотиків + чутливість до бактеріофагів 180 7
Дослідження фекалій на дисбактеріоз + чутливість до антибіотиків + чутливість до бактеріофагів + чутливість до пробіотиків 220 7
Бакпосів кала на дезгрупу 150 5
Ідентифікація мікроорганізмів роду Ентеробактерій 150 5
Виявлення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків 100 5
Бакпосів крові на стерильність 250 10
Бакпосів харкотиння + антибіотикограма 120 7
Бакпосів сечі + антибіотикограма 120 7
Бакпосів гнійного отделяемого з рани з атибіотикограмою 120 7
Дослідження молока з правої молочної залози і визначення чутливості виділених культур до антибіотиків 100 7
Дослідження молока з лівої молочної залози і визначення чутливості виділених культур до антибіотиків 100 7
Дослідження молока з правої і лівої молочної залози (окремо кожна) і визначення чутливості виділених культур до антибіотиків 180 7
Бакпосів з правого ока 120 7
Бакпосів з лівого ока 120 7
Дослідження із зіва з  визначенням чутливості виділених культур до антибіотиків 120 7
Дослідження із зіва з  визначенням чутливості виділених культур до антибіотиків і бактеріофагів 150 7
Дослідження з носа з  визначенням чутливості виділених культур до антибіотиків 120 7
Дослідження з носа з  визначенням чутливості виділених культур до антибіотиків і бактеріофагів 150 7
Бакпосів з правого вуха + антибіотикограма 120 7
Бакпосів з лівого вуха + антибіотикограма 120 7
Бакпосів з корня язика 120 7
Бакпосів на ВL з зіву, носа 150 5
Бакпосів на ВL з одного ока 100 5
Бакпосів на ВL з двох очей окремо  180 5
Мікробіологічне дослідження і визначення чутливості виділених культур до антибіотиків 120 7
Мікробіологічне дослідження і визначення чутливості виділених культур до антибіотиків і бактеріофагів 150 7
Мікробіологічне дослідження і визначення чутливості виділених культур до антибіотиків і бактеріофагів і пробіотиків 220 7
Визначення антигенів респіраторних вірусів  150 5
Імуноглобулін Е (маркер алергії) 80 2
Інгаляційна №1 (Пилок: берези бородавчастої, вільхи сірої, горіха, дуба, тимофіївка лугова, жита, полину, покрожника ланцетного; Кліщі: D.pteronossinus, D.farinae; Епідерміс: собаки, кота, коня, морcької свинки, хомяка, кролика; Гриби: Asp.fumigatus, Cladosp.herbarum, Pen.notatus, Alt.tenius.) 500 4
Інгаляційна №2 (Хризaнтема, мітлиця біла, клен, чортополох, кедр японський, бузок, ясен, акація, пилок ліщини, лобода (амарант),овес польовий, суміш трав, грястиця збірна, рута, кульбаба, латекс, грибки: Asp.fumigatus, Cladosp.herbarum, Pen.Notatus, сирний кліщ Tyrophagus putrescentiae.) 500 4
Інгаляційна №3 (Бджола, оса, шершень, комар, мушка, тарган, тля, довгоносик амбарний, пір’’я качки, канарки, гуски, папуги, Епідерміс: кролика, миші, щура, хом’’яка, морської свинки, коня, кота, собаки.) 500 4
Харчова №1 (Лісовий горіх, земляний горіх (арахіс), грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, креветки, персик, яблуко, соя, пшенична, мука, кунжут, житня мука)  500 4
Харчова №2 (Гречка, земляний горіх (арахіс), какао (шоколад), сир (голандський), скумбрія, помідор, картополя, тунець, тріска, лосось, свинина, курятина, телятина, суміш цитрусових, дріжджова випічка, пшенична мука, рис, ячмінна мука, часник, каштан солодкий (їстівний) 500 4
Педіатрична №1 (Земляний горіх (арахіс), молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшенична мука; пилок берези бородавчастої, тимофіївки лугової, полину; кліщі: D.pteronossinus, D.farinae; епідерміс: собаки, кота, коня; грибок Pen.notatus, грибок Alt.tenius.) 500 4
Педіатрична №2 (Соя, молоко, білок курячого яйця, краби, суміш креветок, персик, домашній пил; Кліщі: D.pteronossinus, D.farinae, суміш тарганів; Епідерміс собаки, кота; Грибок  Alt.tenius; Пилок вільхи, берези мікс, амброзії, пилок дуба білого, пилок полину,  тимофіївки лугової, жита, загальний Ig E.) 500 4
Педіатрична №3 (Пилок берези бородавчастої, rBet v 1 (рекомбінантний),  rBet v 2 (рекомбінантний), Пилок: віхи, ліщини, тимофіївки лугової, полину, кліщ D.pteronossinus, латекс; горіх лісний, земляний горіх (арахіс); селера, морква, помідор, персик, яблуко, соя, мука пшенична., перець червоний, суміш цитрусових) 500 4
Педіатрична №4 (f02Молоко, f78 Казеїн,  f76 α-лактоглобулін, f77 β-лактаальбумін, е204 бичачий сироватковий альбумін, f01/175 білок яйця+жовток яйця, f09 рис, f14 соєві боби, f92 банан, f26 свинина, f27 телятина, f83 курятина, суміш борошна (пшеничне, житнє, ячмінне, вівсяне), f45 дріжджова випічка, d01/d02 cevsi D.pteronyssinus+D/farinae, m02/m06 суміш грибків cladosp. Herbarum+Alt.tenuis, t03/t07 суміш пилків берези + дуба, t02/t04 суміш пилків вільхи + ліщини, суміш трав (їжа збірна, вівсяниця лугова, жито, тимофіївка, газонна трава), загальний Ig E. 500 4
Свинина 50 10
Яловичина 50 10
Курятина 50 10
Качка 50 10
Тріска 50 10
Хек 50 10
Лосось/ сьомга 80 5
Судак 80 5
Креветки 80 5
Крупа: вівсяна 50 10
Крупа: гречана 50 10
Крупа: рисова 50 10
Кукурудза(мука) 50 10
Мука житня 50 10
Мука пшенична 50 10
Крупа ячмінна 50 10
Апельсин 50 10
Лимон 50 10
Яблуко 80 5
Банан 80 5
Томат 80 5
Морква 80 5
Картопля 80 5
Арахіс 80 5
Соєві боби 80 5
Какао 80 5
Кава 80 5
Молоко коров’яче 50 10
Казеїн 80 5
Жовток курячого яйця 50 10
Білок курячого яйця 50 10
D. Farinae 50 10
D. Pteronissinus 50 10
Волосся людське 50 10
Пір’я  подушки 50 10
Пил бібліотечний 50 10
Пил домашній 50 10
Шерсть вівці 50 10
Лупа коня 50 10
Шерсть кота 50 10
Шерсть кроля 50 10
Шерсть морської свинки 50 10
Шерсть собаки 50 10
Кішка (епітелій) 80 5
Собака (епітелій) 80 5
Морська свинка (епітелій) 80 5
Курка (пір'я) 80 5
Хом'як (епітелій) 80 5
Тарган-прусак 80 5
Амброзія 50 10
Береза 50 10
Вільха 50 10
Дуб 50 10
Жито 50 10
Клен 50 10
Кульбаба 50 10
Ліщина 50 10
Лобода 50 10
Пирій 50 10
Полин 50 10
Сонях 50 10
Тимофіївка 50 10
Циклохен 50 10
Ясен 50 10
Тополя 80 5
Alternaria tenius 50 10
Aspergillius flavus 50 10
Aspergillius niger 50 10
Branamella cataralis 50 10
Candida albicans 50 10
Cladosporium herbatum 50 10
Fuzarium oxysporum 50 10
Penicilium tardum 50 10
Penicilium notatum 80 5
St. Aureus 50 10
St. Pneumonie 50 10
Str.epidermidis 50 10
Str.faecalis 50 10
Str.pyogenes 50 10
Ig E до алергенів Аскариди 80  
Інгаляційні алергени (кліщ домашнього пилу, епідерміс та шерсть кота, собаки, таракан, кандида, альтернарія, аспергіліус, береза, єжа, тимофіївка, полин, амброзія, подорожник) 320 4
Харчові алергени(тріска, креветка, білок курячого яйця, жовток, молоко коров'яче, лісовий горіх, арахіс, соя, морква, апельсин, полуниця, пшенична мука, томат) 320 4
Харчова непереносимість (90алергенів) 3000 4
Аналіз мікроелементів волосся 800 10

 

Tuesday the 20th.